'DELTA AGRIFOOD BUSINESS (DAB) TIMMERT AAN DE WEG'

Sinds de oprichting van het Delta Agrifood Business (DAB) in 2019 is er veel gebeurd in dit voormalige “Suikerlab” in Bergen op Zoom. DAB is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van plantbased agrifood. Hier wordt werk gemaakt van de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a.... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

DELTA AGRIFOOD BUSINESS (DAB) TIMMERT AAN DE WEG

Sinds de oprichting van het Delta Agrifood Business (DAB) in 2019 is er veel gebeurd in dit voormalige “Suikerlab” in Bergen op Zoom.

DAB is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van plantbased agrifood. Hier wordt werk gemaakt van de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en ook op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

Inmiddels hebben 16 bedrijven en organisaties er hun intrek bij de broedplaats DAB gevonden. Bekende, grote en belangrijke partners hierin zijn onder andere Lamb Weston, Cosun en Protix. Daarnaast zijn ook een aantal startups gevestigd.

Een mooi voorbeeld van zo’n startup is Major21, die vol passie vertellen over het vriesdrogen van groente en fruit voor maaltijdvervangers.

Lees hier het volledige artikel:
Jonge ondernemers maken maaltijdvervangers in suikerlab een gezonde oplossing

Meer weten over alles wat er binnen het DAB gebeurt, kijk dan op hun site

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'PROJECT ZORGKRACHT HELPT MENSEN AAN EEN BAAN'

Door het grote personeelstekort zitten zorgorganisaties al jaren met de handen in het haar. De coronacrisis laat het goed zien: er is behoefte aan extra medewerkers die snel inzetbaar zijn. Maar hoe regel je dat? Door vooral heel praktisch en laagdrempelig te denken, is de insteek van het West-Brabantse project Zorgkracht. Naast Curio en de... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

PROJECT ZORGKRACHT HELPT MENSEN AAN EEN BAAN

Door het grote personeelstekort zitten zorgorganisaties al jaren met de handen in het haar. De coronacrisis laat het goed zien: er is behoefte aan extra medewerkers die snel inzetbaar zijn. Maar hoe regel je dat? Door vooral heel praktisch en laagdrempelig te denken, is de insteek van het West-Brabantse project Zorgkracht.

Naast Curio en de gemeente Breda werken er acht zorginstellingen mee aan Zorgkracht. Net als in de rest van Nederland kampen ook deze zorginstellingen met personeelstekort. De komende jaren lijkt de behoefte aan goed zorgpersoneel alleen maar verder toe te nemen. De Zorgschool, een samenwerking van de gemeente Breda, zorginstellingen en het beroepsonderwijs, kijkt daarom naar een goede manier om het aantal opleidingsplaatsen en kandidaten te vergroten. Samen creëren zij nieuwe mogelijkheden om mensen te interesseren in het werken in de zorg. Zo realiseren zij nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de behoefte van zowel kandidaten als de zorginstellingen. In april 2021 zijn de eerste 15 kandidaten met de opstart-opleiding Zorgkracht gestart. Een deel hiervan heeft inmiddels een betaalde baan in de zorg.

Lees hier het volledige artikel:
Na 10-jaar in de bijstand werkt Debbie nu in de zorg

Bron foto: © peter van trijen/pix4profs

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'K. de Hond en S. Schoolmeesters, Transvorm: ‘Aan de slag met zorgmedewerkers en innovatie’'

In het actieprogramma ‘Behoud Zorgpersoneel’ van Avans, Transvorm, IZZ en het ministerie van Volksgezondheid, werkt men samen om de uitstroom van startende professionals te beperken. Beroepsopleider Curio participeert ook actief. Lees er meer over in bijgaand artikel.  Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.


Contact


Meer informatie

Project

K. de Hond en S. Schoolmeesters, Transvorm: ‘Aan de slag met zorgmedewerkers en innovatie’

In het actieprogramma ‘Behoud Zorgpersoneel’ van Avans, Transvorm, IZZ en het ministerie van Volksgezondheid, werkt men samen om de uitstroom van startende professionals te beperken. Beroepsopleider Curio participeert ook actief.

Lees er meer over in bijgaand artikel
Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Nieuwe stadse samenleving door Urban Living Lab Breda'

Raymond Sparreboom, kwartiermaker en één van de initiatiefnemers van Urban Living Lab: “De ambitie: een nieuwe stadse samenleving. Denken over de toekomst van Breda is niet langer het domein van overheden, ondernemingen en onderwijs. De stad van straks moet tot stand komen vanuit de leefwereld van de burger. Er gebeurt al veel projectmatig in de stad,... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Nieuwe stadse samenleving door Urban Living Lab Breda

Raymond Sparreboom, kwartiermaker en één van de initiatiefnemers van Urban Living Lab: “De ambitie: een nieuwe stadse samenleving. Denken over de toekomst van Breda is niet langer het domein van overheden, ondernemingen en onderwijs. De stad van straks moet tot stand komen vanuit de leefwereld van de burger. Er gebeurt al veel projectmatig in de stad, maar de aanpak is versnipperd. De verschillende projecten zijn te weinig zichtbaar en nauwelijks verbonden met andere waardevolle initiatieven. In de living labs wordt samenwerking gezocht en programmatisch gewerkt. Voor studenten vormen livinglabs een goede interdisciplinaire en cross-sectorale leeromgeving. Studenten studeren af door onderzoek te doen in hun directe omgeving.’’

Ga naar het volledige artikel over Urban Living Lab.

Dit artikel is een onderdeel van het magazine Agenda Beroepsonderwijs. Via deze link kunt u het magazine aanvragen waarin diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord komen. Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt: 06 15649082 of adverbogt@agendabowb.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Jacomine Ravensbergen, Avans: ‘voldoende zorgpersoneel is onze gezamenlijke zorg’'

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord. Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie? Jacomine Ravensbergen, lid College van Bestuur van... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Jacomine Ravensbergen, Avans: ‘voldoende zorgpersoneel is onze gezamenlijke zorg’

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.


Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?


Jacomine Ravensbergen, lid College van Bestuur van Avans: “Als jaren zien we groei bij het aantal hbo-studenten bij onze zorgopleidingen. Dat is op zich goed nieuws. Tegelijk is er ook veel uitstroom van medewerkers in de zorg. Daar zit dus een gap. Daar moeten we als opleider onze maatschappelijke  verantwoordelijkheid in nemen en dat samen met partners in de keten oplossen. Dus met mbo, hbo, gemeente en instellingen.

De Beroepsagenda draagt bij om elkaar daarin te vinden en de samenwerking op een hoger niveau te brengen.”

Lees er meer over in bijgaand artikel uit het magazine van de Beroepsagenda. Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.”

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Beroepsagenda uitgelicht tijdens het ‘Ontwikkeling telt festival’'

Woensdag 21 april organiseerde de SER het Ontwikkeling telt festival. De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant was een van de onderwerpen die in de spotlights werden gezet in het kader van ‘Samenwerken’. Programmanager Ad Verbogt gaf uitgebreid toelichting op het waarom van deze Agenda en liet hierbij sprekende voorbeelden de revue passeren. Bekijk de presentatie via onderstaande... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Beroepsagenda uitgelicht tijdens het ‘Ontwikkeling telt festival’

Woensdag 21 april organiseerde de SER het Ontwikkeling telt festival. De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant was een van de onderwerpen die in de spotlights werden gezet in het kader van ‘Samenwerken’.

Programmanager Ad Verbogt gaf uitgebreid toelichting op het waarom van deze Agenda en liet hierbij sprekende voorbeelden de revue passeren.

Bekijk de presentatie via onderstaande link:

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant op het Ontwikkeling telt festival

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Miriam Haagh, gemeente Breda, maakt werk van onderwijs: ‘Nooit te oud, te jong of te beperkt om te leren’'

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie? Miriam Haagh, wethouder onderwijs gemeente Breda: “Voor mij... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Miriam Haagh, gemeente Breda, maakt werk van onderwijs: ‘Nooit te oud, te jong of te beperkt om te leren’

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.
Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

Miriam Haagh, wethouder onderwijs gemeente Breda: “Voor mij is het een belangrijk speerpunt in ons onderwijsbeleid. En een reden waarom ik actief deelneem in de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Juist door als overheid samen te werken met onderwijs en ondernemers bieden we kansen aan mensen met een achterstand. Samen pro actief zoeken waar iemands talenten zitten. Zo krijgen we meer mensen actief op de arbeidsmarkt.”

Lees er meer over in bijgaand artikel uit het magazine van de Beroepsagenda. Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.”

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt.: 06 15649082 of
adverbogt@agendabowb.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie

'Roosendaalse wethouder René van Ginderen: ‘Een gezonde lokale economie is een regionale kwestie’'

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie? René van Ginderen: “Voor mij is het een... Read more »


Contact


Meer informatie

Project

Roosendaalse wethouder René van Ginderen: ‘Een gezonde lokale economie is een regionale kwestie’

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.
Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

René van Ginderen: “Voor mij is het een belangrijk speerpunt in ons beleid. En een reden waarom ik actief deelneem in de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Juist door als overheid samen te werken met onderwijs en ondernemers kunnen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant ook vanuit onze gemeente afstemmen. Lees er meer over in bijgaand artikel uit het magazine van de Beroepsagenda. Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.”

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt.: 06 15649082 of
adverbogt@agendabowb.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers

Overheid

Locatie