Ga naar de inhoud
Home » De werkagenda MBO sluit naadloos aan op de ambities West-Brabant

De werkagenda MBO sluit naadloos aan op de ambities West-Brabant

  Op 14 februari zetten vertegenwoordigers namens studenten, mbo-scholen, docenten en (onderwijsgevende) medewerkers, werkgevers, gemeenten en het ministerie van OC&W hun handtekening onder de ‘Werkagenda mbo’.
  In de Werkagenda mbo draait het om drie centrale prioriteiten.
  Allereerst is dat het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten.
  Tweede prioriteit is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat alle studenten straks een duurzaam arbeidsperspectief hebben. Mooie doelstelling hier is de aanpak van stagediscriminatie die is uitgewerkt in het Stagepact.
  Derde thema is de verbetering van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. Doelstellingen hier zijn onder meer extra aandacht voor werkdruk en het carrièreperspectief voor onderwijspersoneel en de inzet op basisvaardigheden. Prioriteit 1 en 2 sluiten aan bij de programmalijnen leven lang ontwikkelen én het versterken van de verbinding arbeidsmarkt en onderwijs van de Agenda Beroepsonderwijs.

  Meer lezen?