Ga naar de inhoud
Home » Nieuwsbrief 30 maart 2023

Nieuwsbrief 30 maart 2023

  Onderzoek Leven Lang Ontwikkelen

  Eén gezamenlijk beeld over leven lang ontwikkelen (LLO) in de regio, dat is één van de afgesproken opbrengsten van de Agenda Beroepsonderwijs. Begin april worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd, met een primeur tijdens de “Avans-dag”. In het onderzoek is onder andere onderzocht hoe MKB-bedrijven LLO handen en voeten geven en ook hoe zij aankijken tegen de rol van het beroepsonderwijs. Een artikel hierover verschijnt eind april. 

  De werkagenda MBO sluit naadloos aan op ambities West-Brabant

  Op 14 februari zetten vertegenwoordigers namens studenten, mbo-scholen, docenten en (onderwijsgevende) medewerkers, werkgevers, gemeenten en het ministerie van OC&W hun handtekening onder de ‘Werkagenda mbo’. In de Werkagenda mbo draait het om drie centrale prioriteiten.

  • Bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten. 
  • Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat alle studenten straks een duurzaam arbeidsperspectief hebben. 
  • Verbetering van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. 

  Mijlpalen Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

  De ambassadeurs van de Agenda Beroepsonderwijs hebben samen met het programmateam een vertaalslag gemaakt van het programmaplan naar “zichtbare resultaten”. In het Mijlpalenplan 2023 wordt concreet beschreven welke resultaten er dit jaar bereikt worden. 

  Save the date: Onderwijs en Arbeidsmarkttop op 8 juni 2023

  Op 8 juni 2023 vindt de Onderwijs en Arbeidsmarkttop plaats voor bestuurders en directies in de triple helix. De organisatie ligt in handen van Kennispact MBO, Provincie Noord-Brabant en VNO/NCW. Centraal staan de regionale economische ontwikkelingen, de arbeidsmarktproblematiek en de vernieuwing van het beroepsonderwijs.

  Zet 8 juni alvast in uw agenda, meer informatie volgt snel via onze kanalen.