Ga naar de inhoud
Home » Onderzoek Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoek Leven Lang Ontwikkelen

    Eén gezamenlijk beeld over leven lang ontwikkelen in de regio, dat is één van de afgesproken opbrengsten van de Agenda Beroepsonderwijs binnen programmalijn 2. Momenteel wordt het onderzoek onder 35 MKB-bedrijven over leven lang ontwikkelen afgerond. Begin april worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd, met een primeur tijdens de “Avans-dag”. In het onderzoek is o.a. onderzocht hoe MKB-bedrijven leven lang ontwikkelen handen en voeten geven en ook hoe zij aankijken tegen de rol van het beroepsonderwijs. Simultaan wordt er gewerkt aan één verhaallijn over leven lang ontwikkelen door de beroepsopleiders. Wat verstaan de beroepsopleiders onder llo en hoe is het georganiseerd? Een artikel hierover verschijnt eind april.

    Waarom is dit van belang? Het doel is om de match tussen vraag uit de regio nog beter te laten aansluiten bij het aanbod van de beroepsopleiders en daarmee het aanbod ook beter uit te kunnen dragen naar inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Ook wordt hiermee de onderlinge samenwerking op het gebied van LLO tussen de beroepsopleiders gestimuleerd.