Ga naar de inhoud
Home » Regio Deal: Onderwijs en bedrijfsleven verenigen voor brede welvaart

Regio Deal: Onderwijs en bedrijfsleven verenigen voor brede welvaart

    Het Rijk en regio West-Brabant slaan de handen ineen in de vorm van een Regio Deal om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreatie in diverse regio’s in Nederland te verbeteren. Met een toewijzing van in totaal 180 miljoen euro aan Regio Deals, wordt de ‘brede welvaart’ in Nederland versterkt. Deze deals hebben als doel de algehele welvaart te vergroten, gericht op de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in ons land.

    Regio West-Brabant (RWB) spant zich samen met partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs in om de brede welvaart te bevorderen en de nieuwe economie in de regio te stimuleren. De Regio Deal West-Brabant vormt hierbij een belangrijke katalysator. Maar hoe draagt het onderwijs bij aan maatschappelijke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot brede welvaart? Hierover gaat het gesprek met ambassadeurs van de Agenda Beroepsonderwijs: Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio, en Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans Hogeschool.

    Beide onderwijsinstellingen zijn rechtstreeks of via samenwerkingsverbanden betrokken bij meerdere projectaanvragen van de Regio Deal. In september wordt duidelijk wat de inhoud van deze deal is en welke projecten worden geselecteerd. De Regio Deal kan vooral de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls geven via de deelnemende projecten. Zo dienen deze onderwijsinstellingen als bronnen van innovatie, ontwikkeling en onderzoek. Daarbij werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) al langere tijd waar mogelijk samen.

    Voor meer informatie, lees het volledige interview