Ga naar de inhoud
Home » Techniek en gebouwde omgeving ontwikkelt snel

Techniek en gebouwde omgeving ontwikkelt snel

  Het onderwijs heeft een grote opdracht in relatie tot techniek van de toekomst. Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium met techniek in aanraking komen. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar, maar er is meer nodig om huidige en toekomstige tekorten op te vangen. De bouwsector in regio West-Brabant start hierom een nieuw project. De intensieve samenwerking van de projectpartners heeft in het verleden al veel bereikt en heeft nog veel grote initiatieven op de agenda staan.

  RIF Gebouwde Omgeving

  In 2022 is de RIF gebouwde omgeving gestart onder de projectnaam SOGO: Samen Opleiden Gebouwde Omgeving. In deze RIF werken 8 opleidingspartners uit regio West Brabant samen.

  • Curio
  • Avans
  • BouwSchool Breda
  • IW Brabant Zeeland
  • Inframensen Zuid
  • Bouwmensen Zuidwest
  • Stichting NOA
  • Schildersvakopleiding Breda Tilburg

  De samenwerkingspartners willen de samenwerking verder intensiveren en het regionale beroepsonderwijs in de bouwsector nog beter aan laten sluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven en de verschillende doelgroepen studenten.

  Zij werken samen in 6 bouwstenen (lees: werkgroepen):

  Bouwsteen 1Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met meer partners in de regio en de toevoeging van Installatiewerk als deelsector.
  Bouwsteen 2De ontwikkeling van een modulair en integraal onderwijsaanbod
  Bouwsteen 3De verbetering van de doorlopende leerlijn mbo-hbo
  Bouwsteen 4De professionalisering van medewerkers en de inzet van hybride docenten
  Bouwsteen 5De stimulans van onderzoekend vermogen van medewerkers en studenten
  Bouwsteen 6Het implementeren van nieuwe kennis- en toepassingsgebieden in het curriculum, zoals digitalisering en duurzaamheid

  Concrete doelstellingen

  In het startersproject waren een aantal concrete doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen van het opschalingsproject sluiten aan op het startersproject.

  De concrete doelstellingen in het opschalingsproject zijn onder meer:

  • In 2025 zijn alle betrokken opleidingen modulair ingericht (Bouwsteen 2).
  • In 2025 zijn de studenten van alle betrokken opleidingen (ongeveer 1400) in meer of mindere mate in staat om een flexibel onderwijsaanbod te volgen (Bouwsteen 2).
  • In 2025 zijn alle project/praktijkruimten van de samenwerkingspartners in Bergen op Zoom en Breda (her)ingericht (Bouwsteen 1).
  • In 2025 zijn met de niveau-4 opleidingen van Curio aangesloten op de leeruitkomsten van de bouwopleidingen van Avans Hogeschool (Bouwsteen 3).
  • In 2025 zijn minimaal 50 werknemers van Curio en haar partners betrokken bij professionaliseringsactiviteiten (Bouwsteen 4).
  • In 2025 is kleinschalig praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door minimaal 8 medewerkers van Curio en haar partners (Bouwsteen 5).
  • In 2025 zijn nieuwe kennis- en toepassingsgebieden verwerkt in het curriculum en wordt dit jaarlijks bijgewerkt (Bouwsteen 6).

  In 2025 is het businessplan voor verdere samenwerking gereed (Duurzaamheid).