Ga naar de inhoud
Home » 2e challenge gezond 100

2e challenge gezond 100

  In deze challenge werken leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, MBO en HBO in gemixte groepen samen om een product te bedenken om zorgprofessionals en ondernemers intensiever te betrekken bij innovaties voor gezondheid. In dit project staan allerlei vragen centraal, zoals:

  – ‘Hoe E-health kan helpen bij effectieve communicatie tussen zorgaanbieder en patiënt?’

  -‘Hoe dienen jongeren te worden betrokken zodat ze gezond in de maatschappij blijven staan?’

  – ‘Op welke manier vinden verschillende generaties elkaar beter in de digitale wereld?’

  -‘Wat moeten gemeenten doen zodat oudere zelf aan hun gezondheid blijven werken?’

  In gemixte groepen worden prototypes (eindproducten) bedacht als oplossingen voor de voorgelegde vraagstukken door de werkgroep ‘Werkend Leren’ (Zorgorganisaties, onderwijs, ondernemers en de Gemeente Breda). Leerlingen en studenten werken in een onderlinge wedstrijd aan de beste oplossingen en intussen leren alle partijen in nieuwe vormen van samenwerking innovatie te stimuleren.

  Door de gemixte groepen worden leerlingen en studenten gestimuleerd samen te werken en elkaar expertise te benutten. Daarnaast belangrijk leerdoel op jonge leeftijd na te denken over betekenis van gezond zijn en blijven. Wat werkt wel en niet vanuit perspectief jonge mensen in nadenken over gezondheid.

  https://www.regioonline.nl/regio-breda/challenge-gezond-100-voor-studenten/

  Simone Mante-Peperkamp
  s.mante@breda.nl

  Onderwijs
  Newman (Vmbo en HAVO), Curio (Vmbo en MBO), Avans Hogeschool,

  Ondernemers
  Surplus, Thebe,

  Overheid
  Gemeente Breda, Amphia Ziekenhuis,

  Breda