Ga naar de inhoud
Home » Leven Lang Ontwikkelen in de Podiumkunsten

Leven Lang Ontwikkelen in de Podiumkunsten

    Het DOORBRAAK-project Smart Technology geeft concreet invulling aan de agenda van het beroepsonderwijs! CURIO, Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving, en het bedrijfsleven in West-Brabant werken samen om technisch beroepsonderwijs te versterken.

    Eind februari is een inspirerend onderzoek naar leven lang leren in de podiumkunstorganisatie Theater de Maagd gepresenteerd. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten aan bedrijven en onderwijspartners. Ook is er een prachtige link met de nieuwe opleiding voor Smart Technology. Informeel leren blijkt een sleutelfactor te zijn voor het stimuleren van een leven lang ontwikkelen in organisaties, iets wat we in de opleiding bevorderen via Open Challenges. Studenten kiezen zelf uitdagende projecten, waardoor ze hun eigen route en persoonlijke ontwikkeling vormgeven.

    De inspanningen in dit project sluiten aan bij de Agenda Beroepsonderwijs, met een focus op het versterken van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Wij geloven in innovatieve samenwerkingen, zoals hybride leeromgevingen en learning communities, die zichtbare broedplaatsen vormen voor beroepsonderwijs, ondernemerschap en innovatie. Door onze initiatieven willen we niet alleen technologische oplossingen bieden voor economische en maatschappelijke uitdagingen, maar ook een wendbare beroepsbevolking creëren.

    Ook sluit het aan bij de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen van de Agenda Beroepsonderwijs. We streven ernaar de match tussen vraag en aanbod te vergroten, initiële instroom in relevante beroepsopleidingen te behouden en iedereen bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen in een leven lang ontwikkelen in de regio.

    Lees meer over het recente onderzoek in het bijbehorende artikel: “Een leven lang ontwikkelen in de podiumkunsten.”