Ga naar de inhoud
Home » Smart farming Curio mbo en Avans hbo

Smart farming Curio mbo en Avans hbo

  De onderwijsinstellingen Curio (mbo) en Avans Hogeschool (hbo) hebben zich ten doel gesteld om de transitie naar een plantbased regio te ondersteunen door studenten tijdens hun opleiding te laten werken aan innovatieve projecten in samenwerking met de koplopers uit de land- en tuinbouw.

  Jaarlijks worden op meerdere momenten studententeams samengesteld. De teams bestaan uit studenten van verschillende opleidingen en verschillende niveaus (mbo-hbo). Samen gaan zij aan de slag met een uitdagende opdracht die aansluit bij één van de onderzoekslijnen. Op basis van de vraag/opdracht gaan de studenten een prototype robot ontwerpen en bouwen. Vervolgens wordt de robot getest en verder geoptimaliseerd. Via deze zogenaamde design & engineering challenges worden de teams uitgedaagd om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Hierbij gaan ze ook in competitieverband de strijd aan met andere studententeams.

  De projectresultaten worden geborgd via rapportages en fysieke prototypes van robots die weer dienen als startpunt voor de volgende groepen die deze prototypes verder ontwikkelen.
  Het multidisciplinaire karakter van de projecten zorgt er ook voor dat het thema robotisering wordt gekoppeld aan teeltonderzoek (teeltstudenten) en aan de verwerkende afdelingen zoals koks- en communicatie-afdelingen. Op deze manier wordt er aan de voor- en achterkant van de voedselketen meegewerkt aan de ontwikkeling en functionaliteit van de robots.

   Bedekte teelt (kassen)Vollegronds tuinbouwMengteelten met kruidige en houtige gewassen
   Vertical farmingPixelcroppingRationele Agroforestry
  Ontwikkelthema’s jaar 1Bouw en monitoring Led installatiesAutonoom navigeren binnen (kas-context) en monitoringNavigeren en eenvoudige autonome handelingen als maaien, rapen en snoeien   
  Ontwikkelthema’s jaar 2Eenvoudige taken: bemesting en bewateringUitbouwen binnen, autonoom navigeren buiten (proefakker) en monitoringGeavanceerdere taken: oogsten hard fruit, transport op ‘t land
  Ontwikkelthema’s jaar 3Geavanceerde taken: Zaaien en oogsten  Robots taak laten uitvoeren buiten: bijv. onkruid wieden, compost aanbrengen, zaaien/plantenUitbouw geavanceerde taken: bijv. grippertechnologie t.b.v. zacht fruit
  ApparatuurLedkar-installaties incl. meet- en regelinstrumentenMobiele robotplatforms, robotarmen (Cobots), Open source software, Robot operating system, AI, Cloud omgeving   Mobiele robotplatforms,  Robotarmen (Cobots), Open source software, Robot operating system, AI, Cloud omgeving